Välkommen till personligt ombud i Nacka och Värmdö

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Vi som arbetar i Nacka och Värmdö är:

Mattias Castman, Linda Palmér ,Gertrud Magnusson, Pia Nordlander och Saija Haikarainen

Med anledning av det nuvarande läget i samhället som råder på grund av Coronasmittan så uppmanar vi alla som känner sig oroliga att ta del av information från våra myndigheter som finns på

Vi personliga ombud jobbar när vi är friska och är hemma när vi är sjuka.

Vi kommer under en period att minska på  våra fysiska möten men vi är tillgängliga för de vi är till för att stötta.